„Milí pútnici, poďte opäť k nám…“

Pozývame Ťa na 32. ročník pešej mládežníckej púte Muráň-Levoča, ktorý sa uskutoční

od 27.6. do 2.7. 2023 

Radi Vám predstavíme nezabudnuteľné putovanie z Muráňa do Levoče, ktoré ponúka jedinečný zážitok pre každého, kto túži po duchovnej obnove. Táto pešia púť vás prevedie krásnou prírodou, ktorá vás bude sprevádzať na celej vašej ceste. No to nie je všetko! Spolu s nádhernými výhľadmi sa budete môcť venovať modlitbe a oddychu v atmosfére plnej pokoja. Pozývame mladých ľudí, aby sa pridali k nám na tomto putovaní a objavili krásu a radosť v modlitbe putovaním. Zaregistrujte sa ešte dnes a pridajte sa k nám v putovaní za našou matkou Máriou.

Aktuálne informácie: 

 • Aby sme sa vedeli pripraviť, je potrebné, aby si nám o tvojom príchode dal vedieť a prihlásil sa!.
 • ďalšie informácie nájdeš aj v sekcii praktické informácie.
 • s otázkami, na ktoré si nenašiel odpoveď, nás môžete kontaktovať na emailovej adrese muranlevoca@gmail.com
2015C8D9-F287-450F-9FC5-DBDF65AB70D5
2

Ochutnávka…

Ak si ešte nikdy nebol na púti, toto video môže byť pre teba malou ochutnávkou ako to asi vyzerá:


V tomto ťažkom čase, možno jednom z najosudovejších v našich dejinách, sa prihováram každému jednému z nás, čo sme boli na púti Muráň-Levoča. Spomeňme si na zázraky, ktoré sme prežili a nájdime si čas prihovárať sa našej Nebeskej Matke, aby stála pri všetkých, ktorí sú v ohrození života. Od nás sa očakáva, že budeme bojovať za pravdu, šíriť dobro a pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať. V tomto čase skúšky musíme stáť pokojne a jednotne a odovzdať naše prosby Bohu. Buďme pripravení na akúkoľvek službu alebo obetu, ktorú si od nás môže vyžiadať. Nech nás všetkých Boh žehná a chráni.

Ján Gombala


5

O púti…

Počiatky putovania z malej gemerskej dedinky Muráň do najznámejšieho pútnického miesta na Slovensku – Levoče ale siahajú do roku 1992, kedy sa mladí ľudia z celého Slovenska pripojili k stáročnej tradícii putovania, a mohli tak spoločne prehlbovať svoju vieru, hlbšie skúmať svoje vnútro, či nachádzať celoživotné priateľstvá. 
Pešia púť mládeže Muráň-Levoča sa nesie v duchu posolstva, ktoré vyhlásil Sv. Otec pri príležitosti Svetového dňa mládeže (SDM). V roku 2023 sa toto posolstvo opiera o verš: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39).

Hlavnou témou tohtoročného putovania bude citát: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“

„Téma Svetových dní mládeže v Paname bola: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Po tomto stretnutí sme sa vydali na cestu k novému cieľu – Lisabonu 2023 – a odvtedy zaznieva v našich srdciach naliehavá Božia výzva, aby sme vstali. V roku 2020 sme rozjímali nad Ježišovými slovami: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14). A minulý rok nás inšpirovala postava sv. Pavla apoštola, ktorému zmŕtvychvstalý Kristus povedal: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl (porov. Sk 26, 16). V etape, ktorá nám ešte ostáva, kým dorazíme do Lisabonu, budeme kráčať spoločne s Pannou z Nazareta, ktorá hneď po zvestovaní vstala a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39), aby pomohla svojej sesternici Alžbete. Tieto tri témy spája sloveso vstať, teda výraz, ktorý má tiež význam „vstať z mŕtvych“, „prebudiť sa k životu“.
 V tejto ťažkej dobe, keď ľudstvo prežíva traumu z pandémie a je zmietané vojnovou drámou, otvára Mária pre všetkých – a osobitne pre vás, ktorí ste mladí tak ako ona – cestu blízkosti a stretnutia. Dúfam a pevne verím, že skúsenosť, ktorú mnohí z vás zažijú v auguste budúceho roku v Lisabone, bude znamenať nový začiatok pre vás mladých a spolu s vami aj pre celé ľudstvo.“

Z posolstva pápeža Františka k SDM 2023

 .

Pripravujeme pre Teba: 

 • Každý deň sv. omše
 • Spoločenstvá
 • Ak nebudeš môcť putovať s nami z Muráňa, prinášame ti mapu mariánskych pútnických miest na Slovensku
 • Adoráciu 
 • Púťové pozadia na počítač a tablet
 • Možnosť zaslania prosieb
 • Záverečný nočný program
 • Polnočnú sv. omšu

1

Čo je na tebe? 

Vstaň, oslov priateľov a spravme si spolu púť. Strávme spolu celý týždeň putovaním a prinesme atmosféru púte domov. Spolu tak môžeme zmeniť celé Slovensko. 

Ako na to? 

 • Prihlás sa na púť  TU
 • Pozvi svojich priateľov, putuj, modli sa, zaži spoločenstvo
 • Pošli nám svoje prosby do archy, aby sme sa za ne mohli spoločne modliť – TU 
 • Ak nemôžeš prísť osobne, sleduj nás na našom Facebooku a YouTube a pridaj sa do našej skupiny 
 • Ale hlavne – putujme 🙂
4

Plagát

na stránke na stiahnutie je plgát vo formate pdf