fbpx

“Milí pútnici, poďte opäť k nám…”

Pozývame Ťa na 31. ročník pešej mládežníckej púte Muráň-Levoča, ktorý sa uskutoční

od 28.6. do 3.7. 2022. 


Aktuálne informácie: 

 • Aby sme sa vedeli pripraviť, je potrebné, aby si nám o tvojom príchode dal vedieť a prihlásil sa!.
 • ďalšie informácie nájdeš aj v sekcii praktické informácie.
 • s otázkami, na ktoré si nenašiel odpoveď, nás môžete kontaktovať na emailovej adrese muranlevoca@gmail.com
2015C8D9-F287-450F-9FC5-DBDF65AB70D5
2

Ochutnávka…

Ak si ešte nikdy nebol na púti, toto video môže byť pre teba malou ochutnávkou ako to asi vyzerá:


V tomto ťažkom čase, možno jednom z najosudovejších v našich dejinách, sa prihováram každému jednému z nás, čo sme boli na púti Muráň-Levoča.Spomeňme si na zázraky, ktoré sme prežili a nájdime si čas prihovárať sa našej Nebeskej Matke, aby stála pri všetkých, ktorí sú v ohrození života. Od nás sa očakáva, že budeme bojovať za pravdu, šíriť dobro a pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať. V tomto čase skúšky musíme stáť pokojne a jednotne a odovzdať naše prosby Bohu.Buďme pripravení na akúkoľvek službu alebo obetu, ktorú si od nás môže vyžiadať. Každý štvrtok sa organizačný tím spolu modlí ruženec o 21:00, pozývam vás pripojiť sa k našej spoločnej modlitbe. Nech nás všetkých Boh žehná a chráni.

Ján Gombala


O púti…

5

Počiatky putovania z malej gemerskej dedinky Muráň do najznámejšieho pútnického miesta na Slovensku – Levoče ale siahajú do roku 1992, kedy sa mladí ľudia z celého Slovenska pripojili k stáročnej tradícii putovania, a mohli tak spoločne prehlbovať svoju vieru, hlbšie skúmať svoje vnútro, či nachádzať celoživotné priateľstvá. 
Pešia púť mládeže Muráň-Levoča sa nesie v duchu posolstva, ktoré vyhlásil Sv. Otec pri príležitosti Svetového dňa mládeže (SDM). V roku 2022 sa toto posolstvo opiera o verš: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39).

Hlavnou témou tohtoročného putovania bude citát: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.”

Témou SDM v Lisabone 2023 bude: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39). Svätý Otec František hovorí:
V dvoch rokoch, ktoré stretnutiu predchádzajú, sa chcem spolu s vami zamýšľať nad inými dvoma biblickými textami:
v roku 2020 – „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“  (Lk 7, 14) a v roku 2021 – Vstaň, lebo ťa ustanovím za svedka toho, čo si videl  (porov. Sk 26, 16).

Ako vidíte, všetky tri témy spája slovo vstaň. Výraz „vstať“ zahŕňa aj význam „zodvihnúť sa“, „zobudiť sa“, „povstať
k životu“. Toto sloveso sa periodicky opakuje v exhortácii Christus vivit (Kristus žije), ktorú som vám venoval po synode
v roku 2018 a ktorú vám Cirkev spolu so záverečným dokumentom zo synody ponúka ako maják, ktorý má osvetľovať cesty vášho života. Z celého srdca dúfam, že putovanie, ktoré vás povedie do Lisabonu, bude spojené s veľkým úsilím celej Cirkvi implementovať tieto dva dokumenty, ktoré majú byť orientáciou pre animátorov pastorácie mládeže.

 .

Pripravujeme pre Teba: 

 • Každý deň sv. omše
 • Spoločenstvá
 • Ak nebudeš môcť putovať s nami z Muráňa, prinášame ti mapu mariánskych pútnických miest na Slovensku
 • Adoráciu 
 • Púťové pozadia na počítač a tablet
 • Možnosť zaslania prosieb
 • Záverečný nočný program
 • Polnočnú sv. omšu

1

Čo je na tebe? 

Vstaň, oslov priateľov a spravme si spolu púť. Strávme spolu celý týždeň putovaním a prinesme atmosféru púte domov. Spolu tak môžeme zmeniť celé Slovensko. 

Ako na to? 

 • Prihlás sa na púť  TU
 • Pozvi svojich priateľov, putuj, modli sa, zaži spoločenstvo
 • Pošli nám svoje prosby do archy, aby sme sa za ne mohli spoločne modliť – TU 
 • Ak nemôžeš prísť osobne, sleduj nás na našom Facebooku a YouTube a pridaj sa do našej skupiny 
 • Ale hlavne – putujme 🙂
4