fbpx

V tomto ťažkom čase, možno jednom z najosudovejších v našich dejinách, sa prihováram každému jednému z nás, čo sme boli na púti Muráň-Levoča.Spomeňme si na zázraky, ktoré sme prežili a nájdime si čas prihovárať sa našej Nebeskej Matke, aby stála pri všetkých, ktorí sú v ohrození života. Od nás sa očakáva, že budeme bojovať za pravdu, šíriť dobro a pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať. V tomto čase skúšky musíme stáť pokojne a jednotne a odovzdať naše prosby Bohu.Buďme pripravení na akúkoľvek službu alebo obetu, ktorú si od nás môže vyžiadať. Každý štvrtok sa organizačný tím spolu modlí ruženec o 21:00, pozývam vás pripojiť sa k našej spoločnej modlitbe. Nech nás všetkých Boh žehná a chráni.

Ján Gombala

“Milí pútnici, poďte opäť k nám…”

5

Práve takto začína text hymny, ktorá sprevádza mladých pútnikov v ceste na Mariánsku Horu už viac ako dve desaťročia. Počiatky putovania z malej gemerskej dedinky Muráň do najznámejšieho pútnického miesta na Slovensku – Levoče ale siahajú do roku 1992, kedy sa mladí ľudia z celého Slovenska pripojili k stáročnej tradícii putovania, a mohli tak spoločne prehlbovať svoju vieru, hlbšie skúmať svoje vnútro, či nachádzať celoživotné priateľstvá. 
Pešia púť mládeže Muráň-Levoča sa nesie v duchu posolstva, ktoré vyhlásil Sv. Otec pri príležitosti Svetového dňa mládeže (SDM). V roku 2022 sa toto posolstvo opiera o verš: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39).

31. ročník pešej mládežníckej púte Muráň-Levoča sa uskutoční od 28.6. do 3.7. 2022. 

Ak chcete byť osobne súčasťou 31. ročníku budú pre Vás nasledujúce riadky naozaj dôležité!

Aktuálne informácie: 

Vaša bezpečnosť je pre nás doležitá, a práve preto bude z vašej strany dôležité:

 • Aby sme sa vedeli zodpovedne pripraviť, je potrebné, aby ste nám o vašom záujme prísť osobne dali vedieť a – zaregistrovali sa!.
 • mať pri sebe platné potvrdenia pre účastníkov hromadného podujatia podľa platného COVID automatu, alebo platný očkovací preukaz, pričom počas púte prechádzame cez okresy Revúca, Brezno, Poprad a Levoča. Bližšie informácie budeme zverejňovať priebežne, pričom vzhľadom na meniacu sa situáciu a uvoľňovanie opatrení informácie zverejníme, keď budú dostupné, a prihláseným účastníkom pošleme tieto informácie aj prostredníctvom e-mailu.
 • ďalšie informácie nájdete aj v sekcii praktické informácie. S otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď, nás môžete kontaktovať na emailovej adrese muranlevoca@gmail.com

Hlavnou témou tohtoročného putovania bude citát: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.”

Témou SDM v Lisabone 2023 bude: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39). Svätý Otec František hovorí:
V dvoch rokoch, ktoré stretnutiu predchádzajú, sa chcem spolu s vami zamýšľať nad inými dvoma biblickými textami:
v roku 2020 – „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“  (Lk 7, 14) a v roku 2021 – Vstaň, lebo ťa ustanovím za svedka toho, čo si videl  (porov. Sk 26, 16).

Ako vidíte, všetky tri témy spája slovo vstaň. Výraz „vstať“ zahŕňa aj význam „zodvihnúť sa“, „zobudiť sa“, „povstať
k životu“. Toto sloveso sa periodicky opakuje v exhortácii Christus vivit (Kristus žije), ktorú som vám venoval po synode
v roku 2018 a ktorú vám Cirkev spolu so záverečným dokumentom zo synody ponúka ako maják, ktorý má osvetľovať cesty vášho života. Z celého srdca dúfam, že putovanie, ktoré vás povedie do Lisabonu, bude spojené s veľkým úsilím celej Cirkvi implementovať tieto dva dokumenty, ktoré majú byť orientáciou pre animátorov pastorácie mládeže.

 .

Pripravujeme pre Teba: 

 • Každý deň sv. omše – ak sa nebudeš môcť zúčastniť, budú streamované
 • Spoločenstvá
 • Denné zamyslenia a úlohy
 • Ak nebudeš môcť putovať s nami z Muráňa, prinášame ti mapu mariánskych pútnických miest na Slovensku
 • Adoráciu 
 • Púťové pozadia na počítač a tablet
 • Možnosť zaslania prosieb
 • Záverečný nočný program
 • Polnočnú sv. omšu
2015C8D9-F287-450F-9FC5-DBDF65AB70D5
2

1

Čo je na tebe? 

Vstaň, oslov priateľov a spravme si spolu púť. Strávme spolu celý týždeň putovaním a prinesme atmosféru púte domov. Spolu tak môžeme zmeniť celé Slovensko. 

Ako na to? 

 • Prihlás sa na púť  TU
 • Pozvi svojich priateľov, putuj, modli sa, splň denné úlohy, zaži spoločenstvo
 • Pošli nám svoje prosby do archy, aby sme sa za ne mohli spoločne modliť – TU 
 • Ak nemôžeš prísť osobne, sleduj ONLINE prenosy zo svätých omší a programu na našom Facebooku a YouTube a pridaj sa do našej skupiny 
 • Ale hlavne – putujme 🙂

Archív:

Adorácia, Nedeľa Dobrého pastiera, 25. 4. 2021
Kostol sv. Martina, Tŕnie

Adorácia, Nedeľa Božieho milosrdenstva, 11. 4. 2021
Kostol sv. Martina, Tŕnie

Utorok, 30. 6. 2020
20.00 Úvodná kázeň Andrej Darmo, Trnavá Hora

21.00 Adorácia, o. Ján Buc, Hranovnica

Piatok, 3. 7. 2020

Téma – NOHY A RUKY

Znakom dnešného dňa sú nohy a ruky, preto bude tvojou dnešnou úlohou ísť a pomáhať ľuďom v tvojom okolí. Je na tebe, ako dnešnú výzvu splníš. Môže ísť o fyzickú pomoc alebo modlitbu. Neboj sa robiť veci, ktoré sú pre teba ťažké. O to viac ťa to posunie ďalej.

9.00 Ranná sv. omša, celebruje o. Marián Turňa, Hranovnica

21.00  Večerná modlitba Lukáš Mikovíny  Pešia púť Muráň-Levoča Public Group

Sobota, 4. 7. 2020

Téma – NOVÝ ŽIVOT

Dnes je deň, kedy môžeš začať odznova. Máme pre teba pripravené 2 úlohy. Nájdi si vo svojom okolí pútnické miesto a urob si k nemu vlastnú púť. Ak sa dá, choď na spoveď a začni symbolicky odznova. Neostaň však iba pri tom. Vyskúšaj aktívne pokánie – ak si spravil niečo, na čo nie si hrdý, skús to napraviť. Ak je niekto, komu si ublížil, popros ho o odpustenie.

8.00 Spišský Štvrtok, kázeň o. Lukáš Mikovíny

Cca 23.00 Vaše zážitky ONLINE, Sli.do, ZOOM,…

24.00 kázeň o. Luboš Laskoty

2
4
2015C8D9-F287-450F-9FC5-DBDF65AB70D5