Nekráčaj sám ale putuj s nami!

Pridaj sa k pútnikom z celého slovenska a rozbehni svoje leto s Bohom a priateľmi v nádhernej prírode.

od 2.7 do 7.7. 2024

O Púti

Pozývame Vás na púť, ktorá má už 30 ročnú tradíciu, teda má čo-to odžité. Odkráčame si 72 kilometrov, otlaky budú, ale toho sa nemusíte vôbec báť! Budeme v tom všetci spolu a vzájomnou podporou nešetríme. Tým chceme vyjadriť aj to, že na púti ste vítaní všetci a váš pocit prijatia je pre nás veľmi dôležitý. Počas putovania máme možnosť žasnúť nad nádherami prírody, ktorá nás po celý čas sprevádza s krásnymi výhľadmi. Svoje miesto tam nájde každý – tí, ktorí chcú putovať v tichu alebo raz za čas si aj niečo zaspievať. Mladí, ale aj tí starší, jednotlivci, ale aj rodičia s deťmi. Tí, ktorí sa chcú modliť, ale aj tí, ktorý si chcú nájsť čas na dlhé rozhovory či zábavu a šport. Neoddeliteľnou súčasťou je aj spoločenstvo a nové priateľstvá, ktoré si vždy z púte odnášame. Čakajú vás mládežnícke radostné sväté omše a pre mnohých z nás každoročne nezabudnuteľná adorácia v Hranovnici. Putovanie zakončíme slávnostne na Mariánskej hore, kde máme exkluzívne miesto priamo pred oltárom, kde takisto zažívame radosť z odkráčaných kilometrov a vďaku za ochranu našou Pannou Máriou.

Svedectvá

„Títo ľudia z púte sú ako moja druhá rodina a tento čas je pre mňa nenahraditeľný. Keď som to raz zažila, už sa nedalo ďalší krát neprísť. To, čo sa tu deje je pre mňa taký malý-veľký zázrak. Každý jeden rok.

— Melka (17)

„Narodeniny si už inak ako na púti neviem predstaviť . Obklopený Bohom a skvelými ľuďmi, hneď po tom ako vytiahnem päty zo školy je úžasná vec.

— Filip (18)

„Pre mňa je púť miesto, kde môžem byť s dobrými priateľmi, miesto plné lásky, miesto, kde chodia superrr ľudia!

— Lily (11)

O Nás

Sme partia ľudí, presnejšie dobrých priateľov, z ktorých niektorí sa pred vyše 30 rokmi rozhodli zorganizovať prvú mládežnícku púť do Levoče. Na mapu sme zabodli kružidlo a nejako to vyšlo práve na Muráň – fakt to tak bolo :D! A tak dnes každoročne dobrovoľne organizujeme a celoročne plánujeme 6 dňovú púť, pretože sme na nej sami získali celoživotné priateľstvá a presvedčili sa, že Boh je živý a mení aj tam životy. Na každý rok sa nesmierne tešíme, ale tento rok výnimočne na to, že naša téma je veľmi hovoriaca a presná do obdobia, ktoré žijeme: ,,V nádeji sa radujte!“ (Rim 12,12)

„Na púti som spoznala druhú rodinu, ľudí, ktorí sú mi nesmierne blízki, ktorí do mňa vložili pred pár rokmi dôveru a dali mi na starosť animátorov a stretká v skupinkách. Každý rok spoznám nových ľudí, či už v mojej skupinke alebo ochotných animátorov, ktorí chcú tiež slúžiť a je to pre mňa veľmi povzbudzujúce.“

— Katka

„Pre mňa znamená púť hlavne miesto, kde slúžim druhým ľuďom. Hrám na gitare, vediem skupinu počas putovania. Chodím sa tam nabiť energiou – napĺňa mi ju to, že som tam pre druhých.“

— Adam

„U nás je to už roky rodinná akcia.
Celá rodina sa podieľ’ame na
príprave, či už objednávanie,
nákup materiálu, balenie. Na púti
je to z veľkej časti služba, ale aj
spoločenstvo, zábava, dovolenka,
stretnutie s priateľmi a novými
l’ud’mi.“

— Miško

„Pút‘ je miesto, kde stretávam Boha
a vynikajúcich ľudí už 30 rokov,
ktorí spolu tvoria pút‘. Za tento čas
mám veľa priatel’stiev, ktoré ma
sprevádzajú celý život. Ďakujem
Bohu, že ma pozval putovať v
spoločenstve.“

— Janko